Is het al augustus?

Is het al augustus?

Plotseling is het augustus, help! De productiviteit is tot het nulpunt gedaald, hoe krijg je jezelf dan weer in beweging om van de laatste maanden van het jaar een succes te maken?